Chính sách đổi trả sản phẩm

1Đóng gói tất cả các mặt hàng trong bao bì như lúc nhận ban đầu. Các mặt hàng đã mua theo bộ phải được trả lại theo bộ.
2Điền vào mẫu yêu cầu đổi trả đính kèm với đơn đặt hàng.
3Đính kèm một bản sao thanh toán, ghi rõ phương thức hoàn tiền bạn muốn nhận.
4Gửi hàng hoàn đến địa chỉ:
708 Đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
5Sau khi gửi hàng, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết qua email sales@quay.vn.

Điều kiện đổi trả sản phẩm

Customers have the right to return any purchased items without defining the reason within 14 (fourteen) calendar days from the moment of receiving those items from the Seller or the Seller's representatives. The items can be returned if their consumer properties, factory labels, and ready-for-sale condition are preserved.

To return the items, Customers must submit the copy of proof of purchase and fill in the return request form.

Rules on returning and exchanging Items with discovered defects:

Customers are entitled to notify the Seller of any discovered defects and demand to rectify them within 30 (thirty) calendar days from the moment of the receiving the Items from the Seller or the Seller's representatives. The only exception are defects caused by improper handling of the Items by the Customer.

Customers have the right to refuse to take Items and ask for a money refund. In this case the Items must be returned to the Seller, and their consumer properties, factory labels, and ready-for-sale condition are preserved.

To return the Items, you must submit the copy of proof of purchase and fill in the return request form.

Our return and refund policy is described above. According to NYS law, stores are legally required to post their refund policy. If a store does not post any return policy, the law requires the store to accept returns within 30 days of purchase.